Kreativ Inspirasjon [2011-05-08

  • Det ble ikke en hatt...

  • Den er her!!!

  • Det er ikke gull alt som glimrer...

  • Mere pimping...

  • Istedefor å ligge og støve ned i Butikken (før/etter)

  • I skyggen...

  • Har styra litt i dag...

Random for inspirasjon: